Simulaatiopelit puolustusvoimien käytössä

Simulaatiolla tarkoitetaan erilaisten todellisten tapahtumien ja tilanteiden imitointia ja jäljentämistä. Simulaatio perustuu keinotekoiseen maailmaan, jossa simulaatioon osallistuva henkilö voi toimia aktiivisesti oikeaa ympäristöä jäljittelevässä maailmassa. Simulaatioiden avulla pystytään turvallisesti harjoittelemaan monia vaativia tilanteita virtuaalisessa ympäristössä ennen kuin koulutettava siirtyy todelliseen toimintaympäristöön. Simulaatioita sovelletaan jollain tavalla lähes kaikilla koulutusaloilla. Erityisen tärkeitä simulaatioita edustavat vaarallisten tilanteiden hallinnan koulutussimulaatiot ja siten esimerkiksi poliisien, palomiesten ja sotilaiden koulutuksessa simulaatioiden hyödyntäminen on keskeinen osa koulutusta.

Simulaatiot voidaan tehdä fyysisesti rakennetuilla simulaatioilla, joissa esimerkiksi testiradalla harjoitellaan pelastustehtäviä onnettomuustilanteessa. Vaihtoehtoisesti ja kustannussyistä yhä useammin simulaatioita toteutetaan tietokoneella käyttäen simulaatio-ohjelmistoja. Tietokonesimulaatioiden hyödyntäminen on kasvanut vuosi vuodelta ja simulaatioita sovelletaan nykyään alalla kuin alalla. Rahapelisivustot, kuten esimerkiksi nettikasino nimeltään nopeampi, tarjoavat rahapeleistä kiinnostuneille erityisiä Live-pelejä, joissa simuloidaan oikeaa kivijalkakasinoa, mutta pelaaminen tapahtuu omalla tietokoneella virtuaalisesti. Hoitotyötä opiskelevat voivat simulaation avulla harjoitella erilaisia hoitotoimenpiteitä ja teollisuuden tuotesuunnittelijat voivat simulaatio- ohjelman avulla arvioida lopputuotteen käyttökelpoisuutta ennen tuotannon aloittamista. Erityisen tärkeitä simulaatiot ovat puolustusvoimien koulutuksessa.

Tietokonesimulaatiot tärkeässä roolissa sotilaskoulutuksessa

Puolustusvoimat on lisännyt tietokoneilla tehtävien simulaatioharjoitusten määrää koulutuksessaan huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erilaisia sotatoimia simuloivat harjoitukset sopivat erinomaisesti puolustusvoimien kaikkien eri haarojen käyttöön. Lentosimulaatioista alkaneet kokeilut ovat levinneet niin maa- kuin merisotakoulutukseen ja simulaatioiden avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä sekä tehokkuutta sotilaskoulutuksessa.

Simulaatioiden kehittyminen ja niiden graafisten ilmeiden realistisuus ovat tehneet simulaatioista menestyksiä. Kehittäjät ovat luoneet useita erilaisia kaupallisia simulaatiopelejä, jotka ovat nimen omaan sotilaskoulutukseen tarkoitettuja erikoisohjelmistoja. Näissä simulaatioissa eivät pelaajat paranna itseään noin vain lääkepakkauksen löytäessään eikä pelaajalla ole useampaa elämää hyödynnettävissään. Sotasimulaatioissa tilanteet vastaavat todellisia taistelutilanteita, joissa koulutettavat sotilaat voivat testata teoriaopintoja todellisissa, mutta simuloiduissa taistelutilanteissa.

Simulaatiokoulutuksia järjestetään myös yhteistyössä toisten valtioiden sotavoimien kanssa. Esimerkiksi suomalaiset upseerikoulutettavat ovat osallistuneet simulaatiokoulutukseen Yhdysvaltojen armeijan kanssa hyödyntäen sotasimulaatiota. Simulaatiossa harjoitellaan kriisitilanteiden hallintaa ja eri osapuolet voivat simulaatiossa oppia toisiltaan.

Puolustusvoimien käytössä Virtual Battlespace-ohjelmisto

Yksi tärkeimmistä simulaatio-ohjelmistoista, jota puolustusvoimat käyttää koulutuksessaan on Bohemia Interactive -nimisen yrityksen kehittämä Virtual Battlespace -sotasimulaatiopeli. Tämä peliä on turha etsiä marketin hyllystä tai verkkokaupan valikoimasta. Puhtaasti sotilasorganisaatioille tarkoitettu äärimmäisen realistinen taistelusimulaatiopeli kehitettiin Yhdysvaltojen armeijan käyttöön ja myöhemmin sitä on tarjottu lisensoitavaksi rajoitettujen kumppanien käyttöön. Suomen ohella useat Nato-maat käyttävät ohjelmistoa koulutuksissaan.

Suomen puolustusvoimat on hyödyntänyt vuodesta 2017 lähtien ohjelmistoa muun muassa panssariprikaatin ajoneuvokoulutuksessa sekä reserviupseerien johtajakoulutuksessa. Virtual Battlespace -simulaatiossa koulutettava liikkuu pelissä taistelijan näkökulmassa suorittaen annettuja tehtäviä. Tehtävien suorituksessa simulaation avulla korostuvat virheistä oppiminen ja erilaisten taktisten ratkaisujen paremmuuden osoittaminen. Simulaatiota on mahdollista toistaa ja koulutettavat pääsevät tällöin kokeilemaan samojen tilanteiden kehittymistä erilaisia ratkaisuna valitessaan. Realistinen simulaatio auttaa hahmottamaan nopeasti parhaimpien ratkaisujen edut ja muiden ratkaisujen huonot puolet. Jälkikäteen koulutettavat voivat arvioida omaa suoriutumistaan ja arvioida toisten suorituksia tarkastelemalla tapahtumia taistelukentän eri näkökulmista.

Simulaatiopelin myötä tapahtuva sotilaskoulutus ei ole yksinäistä opettelua ja pelikenttien läpi pelaamista. Virtual Battlespace -ohjelmisto on työkalu, jota käytetään ohjatusti ja kaikkia suorituksia arvioidaan kouluttajan kanssa jälkikäteen. Simulaatio mahdollistaa kouluttajille helpon tavan antaa rakentavaa palautetta ja osoittaa koulutettavalle paremmat ratkaisut taistelutilanteissa.

Yhteenveto

Simulaatiopelit sopivat erinomaisesti täydentämään puolustusvoimien sotilaskoulusta. Edistykselliset simulaatiopelit ovat realistisia ja tehokkaita koulutusvälineitä. Koulutuksen ohella puolustusvoimat käyttää simulaatioita myös uusien sotilastarvikkeiden hyödyllisyyden arvioinnissa. Simulaatiot ovat esimerkiksi tärkeä osa uusien hävittäjälentokoneiden vaihtoehtojen arviointia Suomen olosuhteisiin. Tietokonesimulaatioiden ja simulaatiopelien hyödyntäminen ovat lähes arkipäivää puolustusvoimien toiminnassa, sillä siitä saatavat edut ovat selkeät.